28January2023

 Facebook ČKZ 

ckz

Latest News

Home

Intertwining of Diverse Minds in(to) Political Ecology

Intertwining of Diverse Minds in(to) Political Ecology

Scientific Texts of Doctoral Students Participating in the Summer School of Political Ecology

Download PDF

NASLOV: Intertwining of Diverse Minds in(to) Political Ecology
UREDNIKA ZBORNIKA: dr. Andrej A. Lukšič, dr. Tomislav Tkalec RECENZIJA: dr. Andrej Kurnik in dr. Žiga Vodovnik LEKTORJI: Dean DeVos, Sonja Gajić, Scribendi NASLOVNICA IN PRELOM BESEDILA: Jaka Modic
NAKLADA: Elektronska izdaja
KRAJ IN DATUM: Ljubljana, 2019
Zbornik je izšel v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, ki je potekala med 3. in 7. septembrom 2018 v Ljubljani. Soorganizatorji projekta so bili Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Center za politično teorijo na Fakulteti za družbene vede UL, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, Ministrstvo za okolje in prostor ter Eko-kolektiv. Projekt so sofinancirali Eko sklad, j.s., Ministrstvo za okolje in prostor ter Fakulteta za družbene vede UL.
KNJIGA JE V PDF FORMATU PROSTO DOSTOPNA NA POVEZAVI:
DATUM OBJAVE: Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=298591488
ISBN 978-961-94527-4-5 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERTWINING OF DIVERSE MINDS IN(TO) POLITICAL ECOLOGY

Proceedings from the Summer School of Political Ecology 2018

Download PDF

NASLOV: Intertwining of Diverse Minds in(to) Political Ecology
UREDNIKA ZBORNIKA: dr. Andrej A. Lukšič, dr. Tomislav Tkalec NASLOVNICA IN PRELOM BESEDILA: Jaka Modic
NAKLADA: Elektronska izdaja
KRAJ IN DATUM: Ljubljana, 2019
Zbornik je izšel v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, ki je potekala med 3. in 7. septembrom 2018 v Ljubljani. Soorganizatorji projekta so bili Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Center za politično teorijo na Fakulteti za družbene vede UL, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, Ministrstvo za okolje in prostor ter Eko-kolektiv. Projekt so sofinancirali Eko sklad, j.s., Ministrstvo za okolje in prostor ter Fakulteta za družbene vede UL.
KNJIGA JE V PDF FORMATU PROSTO DOSTOPNA NA POVEZAVI:
DATUM OBJAVE:
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=298589184
ISBN 978-961-94527-3-8 (pdf)